Patientforeningen Danmark arbejder for patienternes interesser. For højere patientsikkerhed, sikker diagnosticering, bedre behandlingskvalitet og forbedrede forhold for sygemeldte.

Aktuelt lige nu

Din patientsikkerhed – Din underskrift

Formænd for 26 patientforeninger, med ialt 34.000 patienter, har længe set med bekymring på en udvikling i sundhedsystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark:

Omkring 300.000 mennesker, måske også dig, risikerer fejlbehandling, fordi danske psykiatere har valgt at samle en række fysiske sygdomme, under det psykiatriske forsknings begreb ”Funktionel lidelse”.

Skriv under

Generalforsamlingen 2. april 2017

Velkommen til vore nye bestyrelses medlemmer Peter Olsen, Hans Lauszus, Anett Kromann og Joan Lowe.
Grundet en kraftigt stigende arbejdsbyrde som uvægerligt opstår i forbindelse med Patientforeningen Danmarks øgede eksponering over for interesseorganisationer og myndigheder, har næstformand Aase Høg valg at overdrage sine forpligtigelser til nye kræfter. Samtidig har kasserer Eva Simonsen også valgt at lade friske kræfter overtage kasserer hvervet.
Bestyrelsen takker Aase og Eva for deres arbejde i Patientforeningen Danmark og dennes bestyrelse.

Læs mere

Hjemmesiden er blevet moderniseret

25. marts 2017: Patientforeningen Danmarks hjemmeside er blevet moderniseret. Den er blevet væsentlig mere mobilvenlig. Vedligeholdelses- og søgemuligheder er blevet forbedret. Sidst men ikke mindst, danner den nye platform et solidt grundlaget for videre udvikling af hjemmesiden.

Pressemeddelelser

Stofskiftedemonstration 25. maj 2017

26. april 2017: Stofskiftedemonstration den 25. maj 2017 StofskifteSupport & Den Danske Hypothyreose Landsforening DDHL, afholder Stofskiftedemonstration på World Thyroid Day 2017. Her skal der gøres opmærksom på den dårlige behandling mange stofskiftepatienter udsættes for. Stofskiftedemonstration på Nytorv i København Kristi himmelfarts…
Læs mere

Stofskiftepatient nægtes medicin af lægen

19. marts 2017: Stofskiftepatient nægtes medicin af sin læge. Lisbeth er blevet nægtet fornyelse af sin recept på Thyroid af den nye læge, der efterfølger den gamle læge hun havde, og som nu er på pension. Lisbeth har udleveringstilladelse fra sundhedsstyrelsen…
Læs mere

Stofskiftepatienter stigmatiseres

14. marts 2017: Stofskiftepatienter stigmatiseres i sundhedsvæsenet Den danske standardbehandling af syge med lavt stofskifte virker ikke for 10-15 pct. af patienterne. De svigtes og stigmatiseres af læger og endokrinologer, og må i stedet købe deres livsvigtige stofskiftemedicin fra privatlæger eller…
Læs mere

Klage til Seernes redaktør i Danmarks Radio

24. februar 2017: Til Seernes redaktør i Danmarks Radio, Jesper Termansen. Hermed en klage over Sundhedsmagasinet med tema om stofskiftelidelser sendt den 14. februar 2017 kl. 21:55 på DR1. For flertallet af patienter med et for lavt stofskifte i Danmark var…
Læs mere

EU-kommissær vil hjælpe narkolepsi-børn

6. december 2016: Syv år efter vaccine skandale - EU-kommissær vil nu hjælpe. Flere end 2000 børn på tværs af EU blev ramt af narkolepsi efter at være blevet vaccineret med den utestet vaccine Pandemrix. EU’s sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis vil nu yde…
Læs mere

Se alle pressemeddelelser