Vores historie

Patientforeningen Danmark har altid været 100% på patienternes side, men den har ikke altid heddet Patientforeningen Danmark.

Patientforeningen Danmark har sine rødder i en græsrodsforening, der blev dannet først i halvfemserne.

Den havde navnet Hofteklubben, som følge af den såkaldte Boneloc-sag.

For hoftepatienterne var det ikke kun en kamp mod Bonelock, men også en serie af negative oplevelser med myndigheder og klagesystem, der ledte til dannelsen af Hofteklubben.

Omkring 1996 kom foreningen til at hedde Patientforeningen Storkøbenhavn og blev en forening, der kæmpede for patienternes sag ved fx at arrangere demonstrationer.

Lidt senere, omkring 1997, skiftede foreningen navn til Patientforeningen Danmark.

Foreningen begyndte fra det tidspunkt at arbejde mere bredt og kæmpe for et bedre sundhedsvæsen i Danmark, og rådgivning til patienter blev en vigtig opgave.

I dag arbejder Patientforeningen Danmark for alle patienters interesse. For bedre patientsikkerhed, højere behandlingskvalitet og forbedrede forhold for sygemeldte.

Som noget nyt er foreningen også begyndt at arbejde med sygdomsforebyggende aktiviteter i form af oplysning og rådgivning om kost, motion, et styret forbrug af medicin, kemifri hverdag og andre værktøjer til selvhjælp.