Strategi for tilsyn af behandling i sundhedssystemet

17. september 2014. Pressemeddelelse af Patientforeningen Danmark.

Patientforeningen Danmark ser med tilfredshed, at Sundhedsstyrelsen d. 15. september 2014 har fremlagt en ny handlingsplan med strategi for tilsyn af borgeres behandling i sundhedssystemet.

Der er stort behov for en bedre kontrol med læger, sygehuse og andre sundhedspersoner og behandlingsinstitutioner.

Det viser bl.a. det manglende tilsyn med psykiater Arne Mejlhede og Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, som har ført til omfattende kritik og bevågenhed i medierne gennem de senere år.

Generel orientering

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Patientforeningen Danmark arbejder for alle patientgruppers interesser, og er den eneste patientforening, der udelukkende arbejder for patienternes interesser.

Som sådan er den uafhængig af partipolitiske interesser, privathospitaler, læger/behandlere, medicinalindustri og andre institutioner, der har økonomiske interesser i sundhedsvæsenet.

Patientforeningen Danmark har i løbet af det seneste år gennemgået en moderniseringsproces, hvor den lægger yderligere fokus på at indgå i den offentlige debat og styrke patienternes rolle i egenbehandling og sundhedstilstand.

Dette reflekteres blandt andet på foreningens nye hjemmeside:

http://www.patientdanmark.dk/

Patientforeningen Danmark ser frem til, at pressen fremover vil kontakte foreningen, når man har behov for kommentarer, der repræsenterer patienternes interesser på sundheds- og behandlingsområdet.

Venlig hilsen

Formand Anette Ulstrup

Patientforeningen Danmark

Telefon 41 60 85 87
info@patientforeningen-danmark.dk