Stigmatiserer sygdomsramte HPV vaccinerede

20. september 2017: Utilstedelig overskrift stigmatiserer sygdomsramte vaccinerede.

Patientforeningen Danmark tager kraftig afstand fra Ritzau-artikel, som mange medier ukritisk har valgt at bringe, blandt andet Berlingske Tidende, BT og DR’s netmedier

”HPV-piger var ramt psykisk inden vaccination” var BT’s overskrift.
Det samme var den på blandt andet DR og Berlingskes netavis.

Underforstået: de er ikke rigtig syge – bortset fra i hovedet! Samtlige med bivirkninger.
Så er dit barn psykisk ligevægtigt, kan du roligt lade dig vaccinere.

Brødtekstens første sætning lyder: ”Ny forskning viser igen, at piger og kvinder, der søger til behandling af formodede bivirkninger efter HPV-vaccinen, har oftere end andre været berørt af angst, depression eller anden psykisk sygdom, inden de blev vaccineret”.

I baggrunden skubbes undersøgelsens andre væsentlige konklusioner, nemlig: studiet kan ikke bruges til at berolige forældre, hvorvidt deres døtre skal vaccineres eller ikke – i virkeligheden siger overskriften mere det modsatte, at hvis de ligesom mere end 3000 danske piger (plus dem som ikke har meldt deres sygdom ind som HPV-bivirkning), som er sygdomsplaget med mistanke om vaccine som forårsager.

Desuden er datagrundlaget meget tyndt ud fra et forskningssynspunkt til at kunne konkludere så håndfast med blot 1500 besvarelser.

Under en tredjedel i målgruppen kan reelt sættes i relation til psykiske lidelser, uanset hvor spinkel en berøring med systemet man forlods har haft. Alle øvrige bivirkningsramte har aldrig fejlet noget som helst. Men det skal man langt ned i artiklen for at kunne konkludere. Så langt kommer de færreste læsere erfaringsmæssigt.

Patientforeningen Danmark må som de sygdomsramtes interesseorganisation tage skarp afstand fra denne stigmatiserende og faktisk sørgelig konklusion i overskriften og denne form for ”journalistik”.

Formålet forekommer alene at være at bagatellisere bivirkningsproblemerne for at stille vaccinationer i et positivt lys. Og tilsyneladende at latterliggøre og udstille de syge og deres pårørende som mentalt svagelige. Det er utilstedeligt på alle måder. Hvilket ærinde går Ritzau? Og hvorfor lægger så mange medier ukritisk spalteplads til?

Vi er enige med lektor Dorte Rytter i, at emnet om årsagen til vaccine-bivirkninger ikke er behørigt belyst.
Der er flere, som bliver alvorligt syge af bivirkninger end personer, der rammes af livsmoderhalskræft. Patientforeningen Danmark vil arbejde for en mere sober dialog om problemstillingen bivirkninger, så forældre får et bedre beslutningsgrundlag for art vaccinere deres børn eller ikke. Generelt er tonen blevet alt for hård mellem fraktionerne. Man burde søge efter svar og løsninger i stedet for at beklikke hinandens motiver. Det bliver ingen syge raske af.

Dem som har taget en fatal beslutning, hvor barnet er blevet alvorligt sygt – nogen for livet – skal ikke latterliggøres eller nedgøres. De har betalt en meget, meget høj pris i forvejen.

Vi skylder disse sygdomsramte respekt og at finde ud af, hvorfor de er blevet syge.
Det vil Patientforeningen Danmark igangsætte konkrete tiltag for i den kommende periode. Og den dag vi står med relevante forskningsresultater, forventer vi også mediernes opmærksomhed og en passende undskyldning til de stigmatiserede.

Patientforeningen Danmark,
Anette Ulstrup