Socialrådgivere

På hospitalet

På de større hospitaler finder du socialrådgivere, og er du under behandling på et af disse hospitaler, har du ret til at få hjælp af socialrådgiveren.

Er du indlagt, kan hospitalets socialrådgiver komme og tale med dig og dine pårørende på afdelingen.

Med din tilladelse kan socialrådgiveren hjælpe dig med at formidle kontakt til offentlige myndigheder og private instanser.

Andre muligheder

Der er flere andre muligheder for at få rådgivning af socialrådgivere, blandt andet yder forskellige frivilligcentre og patientforeninger gratis telefonrådgivning.

Blandt dem er SR-Bistand

Du kan også modtage rådgivning over internettet, blandt andet hos sociale-rettigheder.dk

Det kan du få hjælp til

Socialrådgiveren kan vejlede dig om sociale støttemuligheder, herunder:

Sygedagpenge, kontanthjælp, efterløn, førtidspension, medicintilskud, hjælpemidler, legat, plejeorlov, betaling af regninger, boligsøgning, arbejdsskader, erstatning, fuldmagt, værgemål, patientforeninger m.m.