Klage til Seernes redaktør i Danmarks Radio

24. februar 2017: Til Seernes redaktør i Danmarks Radio, Jesper Termansen.

Hermed en klage over Sundhedsmagasinet med tema om stofskiftelidelser sendt den 14. februar 2017 kl. 21:55 på DR1.

For flertallet af patienter med et for lavt stofskifte i Danmark var programmet yderst kritisabelt og programmet har, som I allerede er vidende om, rejst en bølge af protester fra seerne på Sundhedsmagasinets facebookside samt i patientgrupper på Facebook i øvrigt.

På DR’s facebookside har Sundhedsmagasinet kommenteret seernes kritik af programmet med et svar, der bekræfter, at indholdskvaliteten i form af kildekritik og research ikke er tilfredsstillende.

Vi ønsker at få undersøgt, om programmets indhold bryder med god presseskik. Vi mener ikke, at det er god presseskik og heller ikke, at programmet lever op til DR’s journalistiske værdier om troværdighed, alsidighed og kvalitet, hvilket uddybes i det følgende:

Ifølge Pressenævnet er det mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare.

Troværdighed

DR Sundhedsmagasinet skriver i svaret på Facebook til seerne, at programmet udelukkende videreformidler førende eksperters holdning; Citat: ”Vi formidler udelukkende hvad to førende eksperter, og også formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, har af holdninger til tabletterne”.

Det er ikke i tråd med DR’s journalistiske etik at være mikrofonholder uden at forholde sig kritisk til eksperterne og deres udsagn om stofskifte behandling med naturligt T3.

DR kunne hurtigt med et minimum af research have fundet eksperter med andre synspunkter og have afdækket, hvad der findes af viden og klinisk behandling af denne sygdom i ind- og udland, hvor kombinationsbehandlinger T4/T3 og naturlig T3 behandlinger er mere anvendt.
F.eks. https://thyroidpharmacist.com/articles/which-thyroid-medication-is-best/

Har DR kritisk faktatjekket og kontrolleret de undersøgelser, som eksperterne refererer til? Er det de nyeste undersøgelser og hvem er de finansieret af?
F.eks. http://www.thyrolink.com/merck_serono_thyrolink/en/images/303_005%20Thyroid_inter_2_2013_29_5_tcm1553_109946.pdf?Version

Har DR researchet på uvildige internationale undersøgelser, der ikke er betalt af medicinalfirmaerne for at bringe korrekt information om anvendelsen af T3?
F.eks. US National Institutes of Health?
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01739972?term=thyroid&rank=26

Har DR kritisk faktatjekket eksperternes eventuelle personlige interessekonflikter, som nævnt i diverse habilitetserklæringer?
F.eks. http://www.irf.dk/download/habliitet_birte_nygaard.pdf

Herunder har DR kritisk faktatjekket, hvem der sponserer Dansk Endokrinologisk Selskab, som eksperterne er medlemmer af?
F.eks. http://www.endocrinology.dk/aarsmoede

Ensidig vinkel og krænkende omtale af grisetabletter

I stedet valgte DR at bringe en ensidig vinkel, der har efterladt rigtig mange patienter og pårørende i vildrede og med forkerte oplysninger om mulige behandlingsmetoder.

Programmet fortæller, at der er en del patienter, der ikke føler sig velbehandlet på monobehandling (dvs. på T4 medicin alene). Derfor interviewer DR ”førende endokrinologer” om deres holdning til anden behandling end ren T4, som er standardbehandling i dag, efter at industrialisering og medicinalfirmaerne har skubbet den naturlige stofskiftemedicin, Thyroid, ud af markedet.

At læge Carsten Vagn Hansen, som fortaler for naturlig stofskiftemedicin var blevet syg og ikke kunne medvirke med andet end en kort skriftlig bemærkning, er ingen undskyldning. DR har haft programmet længe undervejs og kunne have fundet en eller flere andre eksperter til mundtligt at fremføre lægefaglige synspunkter om brugen af naturligt stofskiftehormon.

DR omtaler det naturlige stofskiftehormon som ”grisepiller” og afslutter udsendelsen med et ”det skal man holde sig fra”. Dette udsagn er krænkende og skadeligt for den offentlige viden om behandlingen af stofskiftelidelser. Herudover er brugerne af naturlig stofskiftemedicin blevet stillet i et dårligt lys.

Patienthistorie uden perspektivering

Patienten, der optræder i programmet, føler sig ikke velbehandlet på standardmedicin. Hun mener selv eller håber i hvert fald, at hun vil have gavn af at få tilført T3 hormon.

Og lige her – i konsultationen hos den ene af de to eksperter – falder programmet fra hinanden og viser med al tydelighed den manglende forståelse for den virkelige problematik.

Patienten får nemlig ikke lov til at prøve den behandling, hun efterspørger. Hun får at vide, at hun MÅSKE kan få lov at prøve T3 medicin på et tidspunkt i fremtiden. Udsendelsen viste et alt for forenklet billede af en enkelt patient, der måske kunne have gavn af en udvidet behandling.

Hvor var perspektiveringen i form af fakta og kritisk journalistik, der belyser det kæmpemæssige problem, der er i Danmark med et sundhedsvæsen, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsen egne krav om altid at tilbyde den bedst mulige behandling – også til stofskiftepatienter?

Mange tusinde patienter i Danmark lever et liv med invaliderende symptomer på et for lavt stofskifte trods behandling med stofskiftemedicin.

Disse patienter efterlyser behandling enten med en kombination af T4 og T3 medicin eller med det naturlige stofskiftehormon, Thyroid, og de bliver konsekvent nægtet denne behandling af deres læge eller endokrinolog. Udsendelsen gravede ikke så meget som en centimeter ned i overfladen på det virkelige problem.

Beklageligvis har udsendelsen været med til at ødelægge et stort og intensivt arbejde med at forbedre forholdene for nogle meget syge mennesker i Danmark. Et arbejde, som har stået på i årevis, og som nu måske skal startes forfra. Fakta er, at udsendelsen i værste fald er medvirkende til at bremse en gavnlig behandling for mange kommende patienter med et for lavt stofskifte.

DR har præsteret at lave et program uden den forventede indholdskvalitet. Derfor bør DR hurtigst muligt lave et opfølgende program, hvor I afdækker problemstillingen ved at tale med de læger, der rent faktisk ønsker at hjælpe deres patienter med en behandling, der virker, og ved at tale med de patienter, der har fået livet tilbage med den rette behandling med enten T3 eller Thyroid.

Klagekor fra stofskiftepatienter

Det anslås, at helt op mod 15 % af den danske befolkning lider af en stofskiftesygdom i én eller anden form. Det er mange. Det anslås også, at ud af disse ca. 800.000 danskere er kun ca. 130.000 i behandling. Allerede her burde redaktionen være klar over, at I har taget fat i et emne, der kræver at blive belyst på en grundig, saglig og kompetent måde.

Vedhæftet denne klage er et kor af stemmer fra nogle af de tusindvis af patienter, der føler sig dybt krænket i det danske sundhedsvæsen. Og som, efter DR’s udsendelse, føler sig endnu mere fortabt end de var i forvejen. Det er også stemmer fra dem, der i dag får naturligt udvundet stofskiftemedicin, Thyroid, den medicin, programmet konsekvent og nedladende kalder grisetabletter.

Det nævnes i programmet, at der kun er mellem 4-500 personer, der får denne medicin fra Glostrup apotek. Hvis programmet havde haft fokus mere grundig research, ville I vide, at mange tusinde patienter får deres Thyroid i udlandet, fx Hamburgs Internationale Apotek, fordi udlandet anerkender og behandler effektivt med denne medicin.

En vigtig vinkel på udsendelsen ville have været at forklare, hvorfor dette paradoks eksisterer, og at lade nogle af de mange patienter på Thyroid komme til orde.

Det skete som bekendt ikke. I stedet opfordrer vi jer til at læse historierne fra nogle af disse patienter, som har bidraget ved at give deres historie videre til brug for denne klage. De er repræsentanter for dem, som jeres udsendelse også burde have handlet om. Der er tale om rigtige mennesker, måske endda nogen, I kender.

At vedhæfte historierne her skal tjene ét eneste formål: at der bliver lyttet til dem, der er taget som gidsel i det danske sundhedsvæsen. De utallige stofskiftesyge i Danmark, der har fået og får deres liv ødelagt, fordi de er frataget muligheden for en behandling baseret på deres individuelle medicinske behov.

DR er vores allesammens public service kanal. Derfor må det forventes, at I tager den voldsomme kritik af et af jeres programmer til efterretning.

Vi forventer et svar, der ikke lader tvivl om, at I har forstået kritikkens alvor. Det er virkelig mange menneskers liv, der vil blive berørt fremover, hvis ikke I tager denne storm af protester til jer og handler på den.

Det er faktisk skræmmende at tænke på, hvor stor skade en halv times sendeflade kan udrette. Til gengæld kan I være med til at rette op på skadevirkningerne med et nyt program, hvor I berigtiger de faktuelle oplysningers troværdighed og hvor I giver programmet en alsidig vinkling med flere eksperter og patienter.

Det ser vi frem til.

Med venlig hilsen

Stofskiftepatienterne
[Navne på de 79 stofskiftepatienter, som alle har bidraget med værdifuld dokumentation om livet som stofskiftepatient til brug for denne klage er udeladt her. Deres fulde navne og identitet er os bekendt]

Yderligere oplysninger kontakt:
Rikke Hauge på mail: rikke@dimse.dk eller Anette Ulstrup, tlf. 41608587, info@patientforeningen-danmark.dk

Bilag:
– Patienthistorier
– Underskriftsindsamling