Samtykke

Regler for samtykke

En læge må ikke iværksætte en behandling eller foretage et operativt indgreb uden et samtykke fra patienten.

Patienten har krav på at få alle relevante informationer, så han kan give et informeret samtykke.

Og patienten skal have tid til at tænke sig om.

Lægen skal respektere patientens ja eller nej.

Et eventuelt samtykke kan trækkes tilbage af patienten når som helst.

Det samtykke, man som patient giver, gælder ikke ud i al fremtid.

Det er tæt knyttet til den forestående behandling/operation, som man er blevet informeret om.

Man kan som patient give sit samtykke mundtligt eller skriftligt.

Almindeligvis er et mundtligt samtykke tilstrækkeligt, men skal man deltage i et medicinsk forsøg, skal samtykket gives skriftligt.

Lægen skal skrive i journalen, hvad han har informeret patienten om, og hvad patienten har sagt til dette.

Det er ikke nok at skrive ”patienten informeret.”

Hvis du ikke bliver tilstrækkeligt informeret

Det kan være et stort problem, at patienter i nogle tilfælde ikke bliver tilstrækkelig informeret om fx risici og bivirkninger.

Du kan klage til Patientombuddet, hvis der iværksættes en behandling, uden der forinden er indhentet et informeret samtykke fra patienten.