Saglig debat om vacciner og især aluminium

14. oktober 2017:
Åbent Brev til Folketing og Sundhedsstyrelse, om saglig debat om vacciner og især aluminium.

Åbent brev til:
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Sundhedsstyrelsen i Danmark, Det danske Folketing, sundhedsudvalget og sundhedsministeriet, Kræftens Bekæmpelse, samt Medicinalfirmaerne med interesse i vaccine.

Vi er nødt til at genstarte en saglig debat om vacciner og især aluminium:

Derfor er en international komité etableret for uvildigt at hjælpe til klarhed om virkning og bivirkning aluminium.

For faktuel viden skaber de bedste argumenter. Og den bedste tryghed. Ikke barsk retorik eller dyre insisterende kampagner.

Vi vaccinerer vore børn med ikke godkendte stoffer – den anvendte aluminium adjuvans. Vi skal i dybden med de mange spørgsmål, som mange stadig står med omkring vacciner og især HPV-vaccinerne, hvor tusindvis er syge og nogle endda døde.

Vi skal have verificeret de mange postulater, som vaccine-diskussionen er fuld af.


Kære Lægemiddelstyrelse, kære Sundhedsminister, kære Sundhedsstyrelse, kære Kræftens Bekæmpelse, kære folketingsmedlemmer og kære andre interessenter i vaccinedebatten i Danmark.

Vi synes, at dialogen er kørt en del af sporet, når talen falder på vacciner, fx vacciner mod human papillom virus (HPV).

Vi ser en uhensigtsmæssig retorik om et alt for alvorligt tema, hvor der er stor risiko for mange uskyldige ofre for den dårlige debat.

For at bringe klarhed og saglighed tilbage i debatten, har vi etableret en international komité Factcare under Patientforeningen Danmark, der skal skabe grundlag for faktuel viden om emner, som mange af os tumler med, når vi skal afgøre, om vi skal takke ja til en eller flere vacciner til os selv eller til vores børn.

Factcare-komitéen, inkl. Patientforeningen Danmark, har forståelse for, at der altid vil være risiko for lettere bivirkninger af vacciner. Dette bliver mange af os fortalt hos lægen både før og efter, vi bliver vaccineret. Factcare forstår, at fordele ved en vaccine altid skal vejes op mod ulemper ved en vaccine.

Factcare er oplyst om, at der ikke findes en opdateret og fyldestgørende undersøgelse af indholdsstoffet aluminium i vacciner og dens virkning på modtagere heraf. Og det er fatalt.

Vi er også blevet gjort opmærksomme på, at velanskrevne læger og professorer stærkt mistænker aluminium i vacciner for at kunne give utilsigtede, alvorlige bivirkninger. Tusindvis er syge i Danmark og internationalt med mistanke om vaccine-bivirkninger som årsag.

Factcare vil arbejde målrettet for at rejse penge til at gennemføre fem velfunderede, uafhængige forskningsprojekter, der kan give viden omkring indholdsstoffet aluminium i vacciner.

Vi vil søge viden ved at benytte den stærkeste og mest uvildige metode, som anbefales af videnskaben: en systematisk gennemgang af alle randomiserede kliniske forsøg (også kaldet et systematisk review). Både i forsøgsdyr og i mennesker.

WHO og chefredaktøren for verdens mest anerkendte videnskabelige tidskrift The Lancet tilskynder åbent, at der udføres systematiske reviews af alle sundhedsvidenskabelige behandlinger for at vurdere eventuelle fordele og ulemper. Systematiske reviews kan give bedre svar end store forsøg alene. Der findes ikke et aktuelt review. Og den anvendte aluminiumadjuvans er ikke godkendt til brug i vaccine!

Vi skal skaffe fire millioner kroner for at kunne gennemføre forskningsprojekterne.

Factcare vil gennemføre en international crowdfunding-kampagne på Booomerang-portalen med start i dag for at rejse de nødvendige midler.

Betydelige, brede kræfter støtter forehavendet. Vi forventer meget stor international opmærksomhed omkring kampagnen og spørgsmålene, der knytter sig til denne.

Vi har tillid til, at vaccinedebatten bliver ført på et sobert grundlag i en god tone nu og i fremtiden. Den skal være evidensbaseret! Alle andre interesser må være sekundære. Vi har alle et ansvar for det.

Vi ønsker, at vi i fremtiden kan træffe beslutninger på et oplyst og funderet grundlag.

Vi beder om moralsk og økonomisk opbakning til at finde svar. Det bør være i alles interesse.

Vi bør alle have en fælles agenda og interesse på området. Det skylder vi hinanden og vore efterkommere.

Kontakt os gerne for yderligere spørgsmål eller behov for uddybning. Besøg også vores hjemmeside www.factcare.dk eller vores indsamling på Booomerang.

Bedste hilsner
Factcare komitéen / Patientforeningen Danmark

Professor Christopher Exley, UK
Dr. Romain Gherardi, Frankrig
Læge Claus Werner-Jensen
Mor til bivirkningsramt, skuespiller Lone Hertz
Filminstruktør Jaqueline Landau
Mor til bivirkningsramt og autodidakt ekspert Mette Kenfelt
Postdoc, forsker Sesilje Bondo Petersen
Formand for Patientforeningen Danmark, Annette Ulstrup


Link til protokollen for et af fem planlagte forskningsprojekter: Klik her
Link til nærmere præsentation af personerne i komitéen Factcare: Klik her
Kampagnekoordinator: http://www.add-wise.dk/


Se brevet som PDF