Sådan søger du erstatning

Har du fået en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling i det danske sundhedsvæsen, har du mulighed for at få erstatning.

Du kan få erstatning for fysiske og psykiske skader efter undersøgelser eller behandlinger på f.eks. hospitaler, hos egen læge eller hos fysioterapeuten og erstatning for fysiske skader efter brug af medicin.

Du kan ikke få erstatning for den sygdom, du behandles for, eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask.

Nedenfor får du ikke blot et overblik over, hvad du kan søge om erstatning for, men også en indgang til en mere detaljeret vejledning om, hvordan du skal bære dig ad med at søge erstatning på hvert område.

Det er hos Patienterstatningen, at du kan søge erstatning for dine skader

Behandlingsskader

Gennem Patienterstatningen kan du få erstatning for fysiske og psykiske skader efter undersøgelser eller behandlinger på f.eks. hospitaler, hos egen læge eller hos fysioterapeuten og erstatning for fysiske skader efter brug af medicin.

Du kan ikke få erstatning for den sygdom, du behandles for, eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask.

Få vores råd og hjælp her

Læs Patienterstatningens vejledning til at søge erstatning for behandlingsskader.

Anmeld skade

Lægemiddelskader

Hos Patienterstatningen kan du også søge erstatning for skader, der skyldes et lægemiddel.

Er lægemidlet udleveret gennem et apotek, sygehus, en læge eller tandlæge, kan du søge erstatning for fysiske skader.

Er skaden sket som donor eller deltager i et forsøg, kan du søge erstatning for både fysiske og psykiske skader.

Få vores råd og hjælp her

Læs Patienterstatningens vejledning til at søge erstatning for lægemiddelskader.

Anmeld skade

Tandskader

Hos Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring kan du søge erstatning for fysiske tandskader, der er opstået hos privatpraktiserende tandlæger, de kommunale tandplejeordninger og universiteternes tandlægeskoler.

Få hjælp

Ved regionernes patientvejledere kan du få hjælp til at søge erstatning.

Patientvejledere