Patientvejledere og Patientkontorer

Patientvejlederne har viden om sundhedsvæsenets ydelser og er ansat til at vejlede og rådgive dig om dine muligheder og patientrettigheder, herunder om klager og erstatningsmuligheder.

I Region Hovedstaden finder du patientvejlederne på hospitalerne.

I de øvrige regioner har man etableret patientkontorer, hvor man kan kontakte patientvejlederne.

Patientkontorerne kan modtage alle klager og henvendelser om patientrettigheder, og de kan hjælpe dig med at udfærdige og fremsende din klage eller anke til Patientombuddet.

Patientkontorerne kan også hjælpe dig med at søge erstatning, hvis du er kommet til skade i forbindelse med en behandling.

Tavshedspligt

Patientvejlederne har tavshedspligt og må kun give oplysninger videre efter aftale med dig.

Kontakt til patientkontorerne