Om foreningen

Patientforeningen Danmark arbejder for patienternes interesser. For højere patientsikkerhed, sikker diagnosticering, bedre behandlingskvalitet og forbedrede forhold for sygemeldte.

 • Vi er patienternes stemme i medierne, over for myndigheder og politikere.
 • Vi kan fremlægge regnskaber, der dokumenterer uafhængighed af lægemiddelindustrien!
 • Der har aldrig været mere brug for uafhængige patientforeninger, end der er nu!

Patientforeningen Danmark:

 • Varetager alle patienters/patientgruppers interesser
 • Er uafhængig af industrien
 • Deltager i debatter om sundhedsvæsenet
 • Deltager i debatter om brugen af lægemidler
 • Deltager i debatter om patienters rettigheder (og mangel på)
 • Deltager i debatter om sygemeldtes tiltagende dårlige forhold
 • Bidrager med patientrepræsentanter i Tandklagenævnene
 • Varetager fora for erfaringsudveksling mellem patienter
 • Skaber rum for erfaringsudveksling vedrørende klage- og erstatningssager
 • Kritiserer brugen af funktionelle lidelser

Nyhedsmagasin

Foreningens digitale nyhedsmagasin udkommer 3 – 4 gange om året.

Gerne omkring marts, juni, september, december.

Aktiv dialog på Facebook

Foreningen har en aktiv og levende dialog med medlemmer og interesserede i en lukket gruppe.
Deltag i dialogen

Særlige patientgrupper

Patientforeningen Danmark har oprettet aktivgrupper for grupper af medlemmer, der er interesserede i at følge og måske arbejde for et særligt fokus område.

Foreningen har følgende patientgrupper:

 • Gruppe for kritiske stofskiftepatienter
 • Gruppe for medicinskader
 • Gruppe for tandproblemer
 • Center for hormonforstyrrelser.

Kontakt os, hvis du/I har interesse i at være med i en af disse patientgrupper.

Mangler en patientgruppe?

Du kan også være med til at oprette en ny patientgruppe i Patientforeningen Danmark. Måske er I flere patienter, der deler interesse i et sundhedspørgsmål, som endnu ikke er dækket af en patientforening eller en sundhedsorganisation.

Det kan også kan også være relevant at oprette en patientgruppe under Patientforeningen Danmark, hvis I er flere, der lever med en af de sjældnere lidelser, som ikke har egen patientforening. Kontakt os, hvis du er interesseret i at drøfte mulighederne.

Samarbejde

Patientforeningen Danmark samarbejder gerne med andre aktører inden for patientsagen.

Via de sociale medier har vi desuden et bredt netværk i forskellige patientgrupper og miljøer.

Vi lægger vægt på, at vores samarbejdspartnere, ligesom vi selv, er uafhængige af lægemiddelindustrien.

Bestyrelsen

 • Anette Ulstrup, Formand
 • Line Groth-Andersen, Næstformand
 • Torsten Grønborg Larsen, Næstformand
 • Joan Lowe, Kasserer
 • Bettina Borrebuhl, Bestyrelsesmedlem

Vores vedtægter Vores historie Bliv medlem Bliv aktiv

Kontakt Patientforeningen Danmark