Medicinering

Mange recepter, ofte især fra sygehusene, er hastigt nedskrevet og kan være fyldt med fejl, hvilket kan betyde ekstra arbejde for apotekerne og i værste fald fejlmedicinering og forgiftning.

Forkortelsen ”ugtl.” (ugentligt) kan f.eks. forveksles med forkortelsen ”dgl.” (dagligt), hvis skriften er utydelig.

Det sker også, at recepten mangler lægens navn og/eller sygehusafdelingens navn.

Her er 5 gode råd – Undgå farlige recepter:

1. Læs recepten
Hvis du ikke kan tyde den, kan apoteket heller ikke. Bed lægen skrive tydeligt

2. Tjek din medicin
Får du udleveret piller i en anden farve, eller ser pillerne anderledes ud, end de plejer, så bør du være på vagt

3. Skriv sygehuslægens navn ned
Apoteket kan få brug for at kontakte ham

4. Notér hospitalsafdelingens navn
Det vil hjælpe apoteket

5. Få lægen til at fortælle dig, hvor ofte du skal tage din medicin
Du har ikke krav på nogen second opinion, men hvis du føler, at diagnosen er forkert, så pres på for at få et par andre øjne til at kigge på dig. Du er ekspert på din egen krop