Lægers hetz mod patienter

 

Stor tak til Liselott Blixt og de andre politikere, som lytter til patienterne. Tak til politikerne, som erkender, at der mangler sikker viden om de tiltagende sundhedsproblemer i Danmark.

Sundhedsvæsenet bør tage initiativ til ændringer, nye undersøgelser, nye behandlinger, ny forskning til de mange syge danskere. Lægerne burde gå forrest her.

Politikerne anklages i disse uger for at tilsidesætte lægernes faglighed. Det er bare ikke det, der sker. Politikerne har kort og godt indset, at lægerne svigter patienterne.

Patienterne udsættes i disse uger for en voldsom hetz fra læger og medier. Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, DSAMs formand Anders Beich, Dagens Medicin, Ugeskrift for Læger, Jyllands Posten, Videnskab.dk m.m. fører hetz mod patienterne, som de mener er konspiratoriske.

Lægen skal ikke tage stilling til, hvor mange sølvpapirshatte, der findes derude. Der findes mange, og de vil altid være der. Lægen skal tage stilling til patienternes sygdom på baggrund af relevante, sikre, sundhedsvidenskabelige artikler. OG på baggrund af graden af patienternes lidelser. Hvilket ikke sker i de sager, som politikerne har taget fat i!

JO MERE SYG, MAN ER, DESTO STØRRE BIVIRKNINGER MÅ MAN TÅLE!

I Patientforeningen Danmark mener vi, at stofskiftepatienter, smertepatienter, ME-patienter og mange andre patienter med længerevarende, store lidelser bør behandles med lægemidler, der ikke er helt sikre. Der er i øvrigt ingen lægemidler, der er helt sikre. Proportionerne i de her problemstillinger er voldsomt forvrænget af lægerne – på grund af stædighed.

I Patientforeningen Danmark er vi enige med Liselott Blixt, som udtaler:

”Jeg synes ikke, at lægerne bevæger sig nok. De står bare i et hjørne og holder på deres, mens de syge må klare sig selv.” (JP 17. marts 2019)

Patientforeningen Danmark mener, at videnskabens demokratiske aspekter bør være det bærende element i sundhedsvæsenet – HVIS vidensbanken er dækkende og sikker. Og det er den ikke på nuværende tidspunkt. Vidensbanken er skæv og mangelfuld, hvilket giver lægerne stort spillerum for at påstå at gå patienternes ærinde. Det gør de bare ikke! De svigter!

Venlig hilsen på vegne af patienterne
Anette Ulstrup, forperson