Læger fejlfortolker alt for mange patienter som psykisk syge

8. september 2015 i Politiken af Anette Ulstrup formand, Patientforeningen Danmark.

Patientforeningen Danmark er en af de få foreninger, der er fuldstændig uafhængig af lægemiddelindustrien, og vi bakker Peter Gøtzsche op. Hans nye bog, ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’, udkom i sidste uge, og vi er ikke i tvivl om, at hans arbejde er af største vigtighed.

Der bliver anvendt alt for meget og forkert medicin i det danske psykiatriske system. Nogle patienter dør af overmedicinering. Der må markante ændringer til.

Peter Gøtzsche gør opmærksom på et kæmpe problem, som ikke kan løses fra den ene dag til den anden. Mange patienter er dybt frustrerede, og det er selvfølgelig ikke nemt at se den klare udvej, når Gøtzsche og psykiaterne ligger i åben krig med hinanden. Hvem skal gøre det rigtige for patienterne?

Problemet er stort, og vi forudser desværre, at denne krig kan blive langvarig. Det gør vi, fordi Gøtzsches forslag til, hvad der skal afløse medicinen, er alt for ringe. Vi kan ikke nedsætte forbruget af psykofarmaka markant, før vi har bedre alternativer. Gøtzsche anviser psykoterapi. Det vil være effektivt for nogle, men for mange vil det slet ikke være tilstrækkeligt.

Gøtzsche er desværre havnet der, hvor mange psykofarmaka kritikere i dag befinder sig: De har overbevist sig selv om, at hvis man skal nedsætte forbruget af psykofarmaka, skal man gøre det ved at kalde folk raske. Gøtzsche og mange af hans tilhængere mener, at patienterne har psykiske traumer, men at de fleste i øvrigt ikke ellers er syge. Det ser vi ganske anderledes på i Patientforeningen Danmark.

Vi anerkender, at patienterne har store lidelser, og vi mener også, at mange af dem er syge. Somatisk syge vel at mærke: fysiske helbredsproblemer med mentale symptomer. Hvilket vil sige, at patienterne har brug for behandling, ikke psykofarmaka, men relevant behandling.

Der er mange somatiske sygdomme, som kan give mentale symptomer, og som lægerne er for dårlige til at diagnosticere. Lægerne fejltolker simpelthen mange af disse patienter.

Her er nogle eksempler:

I stofskifte grupper på Facebook med tusindvis af medlemmer fortæller en meget stor del af patienterne, at den depression, som de har haft i årevis, viste sig at være for lavt stofskifte. Det var slet ikke en depression. I binyre grupperne og hypofyse grupperne fortæller patienter, at den depression, som de led af i mange år, forsvandt, da de fik behandlet deres binyre- eller hypofyselidelse.

Andre med såkaldte psykoser er også blevet deres såkaldte psykoser kvit, da deres hormonelle sygdom blev behandlet, hormonelle sygdomme, som i første omgang blev overset. Problemet er stort, fordi de endokrinologiske (hormonelle) undersøgelser generelt er utidssvarende, og det er kun meget stærke patienter, der kommer gennem det endokrine nåleøje og opnår behandling.

Der er flere end de her nævnte helbredsproblemer, hvor patienter fejldiagnosticeres med det resultat, at de havner i psykiatrien. Det er min påstand, at mange af de mennesker, der befinder sig i psykiatrien, er syge, men de færreste af disse har brug for psykofarmaka. Relevant behandling af deres somatiske sygdom vil lindre eller helt fjerne deres mentale symptomer. Denne vinkel beskæftiger Gøtzsche sig desværre ikke med.

Der mangler viden om danskernes stigende helbredsproblemer. Flere og flere får kræft, gigt, allergi, autoimmune sygdomme m.m., og en stor del af os har mentale symptomer, som vi ved alt for lidt om.

I den mad, vi spiser, og i de produkter, vi omgiver os med, anvendes flere og flere kemikalier, og også i dette lys bør vi opdatere diagnosesystemet og den viden, der eksisterer om vores sygdomme. Det skal være industriuafhængig forskning, selvfølgelig. Fysiske såvel som psykiske symptomer på mange af vores helbredsproblemer vil vise sig at være forårsaget af kemikalier, når vi en dag tager hul på at undersøge disse sammenhænge.

Kvaliteten i sundheds- og sygdomsforskningen er generelt for dårlig, den er forældet, og den foregår på industriens præmisser. Forskningen i psykiatrien isoleret set er, som Peter Gøtzsche kalder det, pseudo-forskning; den er falsk, og den er baseret på lægemiddelindustriens interesser. Ikke på patienternes. Men psykiatriens problemer kan ikke løses af psykiaterne alene. Hele den danske lægestand må erkende, at der skal justeres på tværs af grænsen mellem somatik og psykiatri.

Vi har brug for industriuafhængig forskning, så vi får et ordentligt grundlag at træffe beslutninger på. Det har vi ikke i dag, og det lider en meget stor del af danskerne under. Der er behov for store ændringer, og politikerne må også på banen.

Gøtzsche har ret i kritikken af psykiatrien, han har ret i kritikken af lægemiddelindustrien. Vi er i Patientforeningen Danmark meget taknemmelige for det omfattende arbejde, han gør for patienterne, det er en uhyre vigtig proces, han har sat i gang. Men der mangler viden om vores helbredsproblemer, og der mangler i høj grad effektive, bivirknings fattige behandlingsmetoder til de mennesker, som vi kalder psykisk syge.