Lægekonsulenten

Lægekonsulentens beføjelser

En del kommuner og lægekonsulenter bøjer sammen reglerne, når de behandler sager om førtidspension og fleksjob.

Her kan det være en stor fordel f.eks. at have din fagforening med som bisidder.

Man kan komme ud for, at lægekonsulenten, uden at have undersøgt borgeren/patienten, underkender de erklæringer, som andre læger, der har undersøgt borgeren/patienten, har indsendt.

Der er således ikke et lovkrav om, at lægekonsulenten skal deltage i samtaler med de enkelte borgere.

Men en lægekonsulent skal vejlede sagsbehandleren, ikke stille diagnoser eller underkende speciallæger.

Lægekonsulenten må heller ikke sætte præcis tal på en borgers arbejdsevne.

Lægen skal udtale sig om det lægelige, herunder diagnoser, behandlingsmuligheder og skånebehov.

Spørgsmålet om, hvor mange timer, man kan arbejde, har at gøre med arbejdsevne, og det er alene kommunen, der må vurdere det.