Kritik af Sundhedsstyrelsen

10. april 2014: Pressemeddelelse fra Patientforeningen Danmark

Kritik af Sundhedsstyrelsen – Støtte til Lægeforeningen

Patientforeningen Danmark udtaler, at den fuldt ud støtter Lægeforeningens netop fremkomne kritik af finansierings grundlaget for landets øverste sundhedsmyndighed; Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen modtager ifølge lægeforeningen ca. halvdelen af budgettet direkte fra den industri, som myndigheden er sat til at kontrollere, og hvis produkter myndigheden skal godkende eller forkaste.

Patientforeningen Danmark mener, at denne model er principielt forkert, samt at det sender et meget uheldigt signal, at der er penge mellem Sundhedsstyrelsen og medicinalindustrien.

Foreningen deler således ikke Sundhedsminister Nick Hækkerups (S) tiltro til, at Sundhedsstyrelsens faglige vurderinger ikke vil kunne påvirkes af, at en del af styrelsens arbejde finansieres af medicinalindustrien.

I stedet for ser vi i Patientforeningen Danmark frem til en ordning, som gør Sundhedsstyrelsen helt uafhængig af midler fra lægemiddelindustrien og private interesser.

Lægeforeningens kritik er publiceret d. 9. april 2014 på foreningens hjemmeside, og Lægeforeningens repræsentantskab skal på Lægemøde den 11. og 12. april diskutere et nyt udspil om lægemidler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Formand for Patientforeningen Danmark,
Anette Ulstrup, info@patientforeningendanmark.dk