Klage over serviceniveauet

Vil du klage over serviceniveauet på sygehuse eller hos praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter m.v., skal du sende en klage til en af de lokale sundhedsmyndigheder i den region, sygehuset eller sundhedspersonen hører til.

Du kan f.eks. klage over ventetid, opførsel og afslag på frit sygehusvalg.

Du kan ikke klage over den rent sundhedsfaglige behandling, du har modtaget.

Vil du det, så læs vores side: Klager over den sundhedsfaglige behandling.

Du kan heller ikke klage for at søge erstatning.

Læs vores side: Sådan søger du erstatning.

Læs mere om:

 1. Hvad kan du klage over
 2. Hvad kan du ikke klage over
 3. Er der tidsfrister for at klage
 4. Hvem kan klage
 5. Hvordan skriver du en klage
 6. Hvad er de mulige resultater af din klage
 7. Kan du anke en afgørelse
 8. Hvad mener Patientforeningen Danmark

1. Hvad kan du klage over

Til de lokale sundhedsmyndigheder i regionerne kan du klage over serviceniveauet i sygehus- eller praksissektoren. Praksissektoren består af praktiserende læger og speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer og fodterapeuter.

En klage over serviceniveauet kan f.eks. handle om:

 • Ventetid til undersøgelse eller behandling
 • Personalets opførsel
 • Lokaleforhold
 • Rengøring
 • Mad

2. Hvad kan du ikke klage over

Du kan ikke klage til de lokale sundhedsmyndigheder over den rent sundhedsfaglige behandling, du har modtaget på et sygehus eller i praksissektoren. I så fald skal du (også) sende en klage til Patientklagenævnet. Læs vores side: Klager over den sundhedsfaglige behandling.

Du kan heller ikke klage for at få erstatning. Hvis du ønsker erstatning, skal du søge om det hos Patientforsikringen. Ønsker du derfor både at klage over serviceniveauet og søge erstatning, skal du henvende dig til både den rette lokale sundhedsmyndighed og Patientforsikringen. Læs vores side: Erstatning over behandlingsskader.

3. Er der tidsfrister for at klage

Der er ingen formelle tidsfrister for, hvornår du kan klage. Det er dog alligevel fornuftigt at gøre det så hurtigt som muligt. Det kan i sig selv vise, at du virkelig mener, der er god grund til at klage.

4. Hvem kan klage

Du kan selv klage. Men ved fuldmagt kan du også lade f.eks. et familiemedlem, en forening eller en advokat klage på dine vegne.

Har en patient mistet livet, kan de pårørende klage. Pårørende kan være de nærmeste familiemedlemmer eller nære venner.

5. Hvordan skriver du en klage

Der er ingen formelle krav til, hvordan du skal udforme din klage. Du skriver blot et brev med oplysning om, hvad du vil klage over, og hvem du vil klage over (f.eks. et sygehus, din praktiserende læge, en speciallæge eller fysioterapeut).

Du kan bruge helt almindelige ord og et helt almindeligt sprog. Eventuelt kan du understrege det, du mener er det vigtigste. Du kan også gøre klagen overskuelig ved at sætte ting op i punkter/afsnit.

Hvis en anden klager på dine vegne, skal du huske at vedlægge en fuldmagt fra dig.

Vedrører din klage forhold, som en afdød patient har oplevet, skal du i klagebrevet gøre opmærksom på din relation til den afdøde.

Afhængig af hvad du klager over, kan der lokalt være forskel på, hvem der skal behandle din klage.

Klager du over serviceniveauet i sygehussektoren kan du normalt vælge at sende din klage til:

 • Afdelingsledelsen på den afdeling, du har haft kontakt med
 • Sygehusledelsen på det pågældende sygehus
 • Regionens sundhedsforvaltning.

Det er op til dig selv, hvor du har det bedst med at henvende dig.

Vedrører din klage personer i praksissektoren skal du almindeligvis sende klagen til sygesikringskontoret i den region, sundhedspersonen har praksis i.

Da det ikke altid er lige åbenlyst, hvor din klage skal hen, er det altid en god ide at ringe til regionen eller kommunen. Du kan der få oplyst, hvor du skal sende klagen hen.

6. Hvad er de mulige resultater af din klage

Du skal være opmærksom på, at der kan være stor forskel på, hvordan de enkelte regioner/kommuner behandler din klage. Det afhænger af den lokale politik på området.

Nogle klager over serviceniveauet på sygehuse behandles f.eks. af direktionen, som tager klagen op med den pågældende afdeling eller sundhedsperson. Andre klager lander på den politiske dagsorden og behandles af regionens sundhedsudvalg.

Hovedreglen er dog, at du vil få besked om, hvorvidt der er fundet grundlag for at behandle klagen, og i så tilfælde hvordan, og hvad man har gjort for eventuelt at forbedre serviceniveauet på baggrund af din klage.

7. Kan du anke en afgørelse

Nej, sundhedsmyndighedernes afgørelser af klager over serviceniveauet er endelige.

Du kan dog klage til Folketingets Ombudsmand over de rent forvaltningsmæssige sider af sagsbehandlingen.

Læs vores side: Klager over offentlige myndigheder

8. Hvad mener Patientforeningen Danmark

Det er en udmærket mulighed, at man kan klage over serviceniveauet til region og sygehus. Men da reglerne på området afhænger af den lokale politik, er det også den nok mest uigennemsigtige del af hele klagesystemet.

Der er ikke fælles regler for, hvor klagerne skal sendes hen, hvem der behandler dem, og hvad de mulige resultater af en klage er.

Vi mener, at de manglende fælles standarder vidner om, at denne del af klagesystemet er baseret på sygehusejernes og sundhedspersonernes interesser, ikke patienternes.

Om klager over serviceniveauet egentlig fører noget konkret med sig og kan have konsekvenser for fx en sygehus eller sundhedsperson, kan man derfor være i tvivl om.