Juridisk rådgivning

Du har flere muligheder for at få hjælp til at klage eller søge erstatning. Og er du mindre bemidlet, har du mulighed for at få gratis rådgivning.

Læs mere om mulighederne for at få hjælp hos:

  • Regionernes patientvejledere og patientkontorer
  • Advokatvagten
  • Advokater
  • Advokater i retshjælpsordningen
  • Retshjælpsinstitutioner
  • Patientforeningen Danmark

Regionernes patientvejledere og patientkontorer

Du har ret til information og råd om klage- og erstatningsmuligheder og til hjælp med at udforme en klage eller erstatningsansøgning ved regionernes patientvejledere og patientkontorer.

Du kan også sende klagen eller erstatnings ansøgningen til Patientvejlederen, som derefter sørger for at videresende den til rette instans.

Eftersom patientvejlederne og patientkontorerne er en del af systemet, kan patienter risikere at få en halvhjertet hjælp herfra.

Advokatvagten

Du har mulighed for at få gratis rådgivning hos advokatvagten.

I de fleste større byer finder du advokatvagter, som normalt har åbent en til to gange om ugen.

Du skal møde personligt op.

Du skal være opmærksom på, at advokatvagten kun giver mundtlig rådgivning.

Men du vil altid kunne få et råd om, hvad du bør gøre her og nu i en sag.

Advokaten kan også rådgive dig om, du bør gå videre med sagen eller opgive den.

Adresser og åbningstider på de ca. 100 advokatvagter i landet kan du finde via Advokatsamfundets hjemmeside.

Advokater

Du kan engagere en advokat, som kan hjælpe dig med at skrive en klage eller søge erstatning.

Vil du det, er det en god idé først at undersøge forskellige advokaters primære arbejdsområder og salærer.

Du kan finde en advokat f.eks. via Advokatsamfunds hjemmeside.

Advokater i retshjælpsordningen

Har du ikke en alt for høj indtægt, kan også få såkaldt offentlig retshjælp hos de advokater, der er med i retshjælpsordningen.

Offentlig retshjælp
Offentlig retshjælp er en ydelse som en advokat kan yde klienter, hvis de opfylder nogle økonomiske betingelser og deres sag er omfattet af ordningen.

Retshjælpen kan bestå af enten den almindelige retshjælp eller den udvidede retshjælp.

Den almindelige retshjælp består normalt af et enkelt møde med advokaten og eventuelt bistand med udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser.

Det offentlige betaler 75 % af den almindelige retshjælp.

Private borgere har mulighed for at modtage offentlig retshjælp i forbindelse med advokatrådgivning.

Det forudsætter dog, at visse indtægtsgrænser er overholdt. Bor du f.eks. alene og har en indtægt under kr. 299.000,00 efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, vil du være berettiget til et tilskud på kr. 750,00.

Ydes der mere omfattende rådgivning, kan tilskuddet forhøjes op til max. kr. 2.320,00

Er du gift eller samlevende skal husstandens samlede indtægt ligge under kr. 380.000,00

Indtægtsgrænsen forhøjes med kr. 52.000,00 pr. hjemmeboende barn.

De nævnte beløbsgrænser er gældende fra 1. januar 2014.

Ønsker du at anlægge en retssag, er det muligt at ansøge om fri proces.

Også hertil skal de nævnte indtægtsgrænser være opfyldt.

Såfremt Civilstyrelsen bevilger fri proces, kan en retssag indledes uden risiko for sagsomkostninger.

Du kan endvidere i visse tilfælde opnå retshjælpsdækning hos dit eget forsikringsselskab.

En retshjælpsforsikring vil normalt være indeholdt i din familie-/indbo-/kaskoforsikring eller dit medlemsskab af en fagforening.

Opnår du retshjælps tilsagn, vil din risiko for sagsomkostninger typisk ligge på 10% af omkostningerne, dog min. kr. 2.500,00.

Du kan ringe til det lokale dommerkontor for at få oplyst, hvor du finder en advokat, som er med i retshjælpsordningen.

Retshjælpsinstitutioner

Du kan desuden få gratis retshjælp hos en af de private retshjælpsinstitutioner, som findes i nogle af de større byer som i København, Odense, Esbjerg og Århus.

Betingelsen er dog, at du er mindre bemidlet efter samme indtægtsgrænser, som gælder for offentlig retshjælp (se ovenfor).

Hos retshjælpsinstitutionerne kan du få mundtlig rådgivning og en vis begrænset skriftlig sagsbehandling.

Retshjælpsinstitutionerne kan f.eks. hjælpe dig med at udforme en klage.

Du kan ringe til det lokale dommerkontor for at få oplyst, hvor du finder en retshjælpsinstitution.

Patientforeningen Danmark

Medlemmer af Patientforeningen Danmark kan få råd og vejledning om at klage og søge erstatning.

Og eventuelt hjælp til at skrive klagebreve og erstatningsansøgninger.