Hvem svigter hvor?

21. juli 2014: Læserbrev i Berlingske Tidende af Anette Ulstrup, formand for Patientforeningen Danmark.

Dansk Erhverv og Patientforeningen mener, at patienter bør straffes med bøde, hvis de udebliver fra planlagte aftaler i sundhedsvæsenet (Berlingske, Nationen d. 12. juli 2014).

Artiklen har medført en storm af henvendelser til os fra patienter, der har måttet opgive at komme igennem telefonisk til lægen/afdelingen for at aflyse en aftale.

Vi har hørt fra mange patienter, som HAR meldt fra telefonisk til en sekretær, men alligevel bliver registreret som udeblevet. Patienter, der får indkaldelsen samme dag eller dagen efter undersøgelsen.

Patienter, der får flere indkaldelser til en og samme undersøgelse med forskellige datoer, kommer til den første og får alligevel brev om udeblivelse vedr. dato 2, selvom undersøgelsen er foretaget.

Der er gangbesværede patienter, der har store problemer med sundhedsvæsenets transportordning, og som enten ikke bliver hentet eller som bliver hentet for sent.

Og patienter, som fuldstændigt må opgive at bestille/ændre transport, fordi systemet er alt, alt for kommunikations”tungt”.

Vi har også kendskab til mange mentalt dårligt fungerende patienter, som ikke får hjælp til at aflyse aftaler.

Få patienter svigter i virkeligheden – Mange patienter svigtes.