Hospitalsindlæggelse

Råd og rettigheder i forbindelse med hospitalsindlæggelse

Patientforeningen Danmark videregiver nedenfor nogle råd og oplysninger, som kan være nyttige ved en hospitalsindlæggelse. Nogle af rådene kan gøre forskellen mellem et godt eller et dårligt behandlingsforløb.

Virkeligheden kræver en patient, der selv forsøger at tage vare på sit helbred i et forhåbentlig godt samarbejde med sundhedspersonalet.

Vores råd ved hospitalsindlæggelse:

 1. Tjek kvaliteten før indlæggelsen
 2. Ved indlæggelse, skab kontakt
 3. Omgangstone
 4. Opsøg kontaktlægen
 5. Benyt dig af hjælpere udefra
 6. Vagtskifte betyder tab af vigtig information
 7. Husk patientvejlederen
 8. Pas på hygiejnen
 9. Tjek din medicin
 10. Vær på vagt over for smertestillende medicin og sovepiller
 11. Liv er bevægelse
 12. Bed om en second opinion
 13. Skriv din egen patientjournal
 14. Undgå ferier, helligdage og weekender
 15. Tænk fremad, vær på forkant
 16. Manglende husorden
 17. Tag ikke hjem uden en genoptrænings/efterbehandlingsplan

1. Tjek kvaliteten før indlæggelsen

Der er delvist frit sygehusvalg i Danmark, men vi vælger ofte i blinde. Det offentlige stiller begrænsede oplysninger til rådighed for kommende patienter, så det kan være svært at vælge et behandlingssted på et oplyst grundlag.
Inden indlæggelse og behandling kan du eventuelt kontakte tidligere patienter og høre om deres erfaringer. Kontakt f.eks. via sygdomsforeninger og patientforeninger om hør, om de har medlemmer, der ligger inde med oplysninger. På netdoktor.dk og i facebookgrupper for patienter er der debatter og her kan du spørge andre på nettet, om de har gode eller dårlige erfaringer med netop dit behandlingssted. Kvaliteten og rutinen kan variere meget fra sygehus til sygehus.

2. Ved indlæggelse, skab kontakt

Forsøg at skabe kontakter til personalet fra starten. Den stille og tilbageholdende patient kan blive glemt. Prøv også at få en god dialog med dine medpatienter. Måske vil I kunne støtte hinanden.

3. Omgangstone

Man kommer længst med saglig, konkret, venlig og vedholdende kommunikation.

4. Opsøg kontaktlægen

På en del sygehuse har man nu kontaktlæge ordninger, der skal sørge for et mere sammenhængende behandlingsforløb. Kontaktlægen kan derfor være en vigtig kontakt for dig.

5. Benyt dig af hjælpere udefra

Koordiner din indlæggelse med families og venners fridage og ferier. Det er vigtigt, at du ikke er overladt til dig selv på sygehuset. Besøgende kan nogle gange fungere som bisiddere og som den indlagtes ”advokater”.

6. Vagtskifte betyder tab af vigtig information

Desværre når personalet ikke altid at læse i journaler, kardex, observationsskemaer etc. Derfor er det vigtigt, at du som patient igen og igen oplyser nye hold om din sygdom og din tilstand og er opmærksom på, om personalet har styr på oplysningerne. Det burde ikke være nødvendigt, men det er vigtigt at gøre det.

7. Husk patientvejlederen

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder, kan du kontakte sygehusets patientvejleder.

8. Pas på hygiejnen

Hygiejneprocedurer overholdes ikke altid optimalt. Vær sikker på, at sundhedspersonalet vasker hænder og ifører sig plastikhandsker, når de skal behandle dine operationssår. Pas på infektioner via mad og drikkevarer. Pas på toiletterne, de er ikke altid rengjorte.

9. Tjek din medicin

Der er desværre masser af medicineringsfejl på danske sygehuse. Tjek derfor altid din medicin – at du stadig får din medicin fra før indlæggelsen (det glemmes ofte), og at medicinen i forbindelse med indlæggelsen er den korrekte.
Bed om en liste med din medicin og hør om de enkelte præparaters dosis og bivirkninger. Og tag løbende listen op til revision.

10. Vær på vagt over for smertestillende medicin og sovepiller

Mange fejl sker, fordi personalet ikke tager patienternes symptomer og smerter alvorligt nok. Dette kan skyldes travlhed, ligegyldighed, for dårlig faglighed – eller at patienterne er blevet dulmet til ro ad kemisk vej. Tænk dig derfor godt om, før du accepterer smertestillende præparater og sovepiller.

11. Liv er bevægelse

Pas på med at ligge stille i for lang tid, medmindre det er nødvendigt for din helbredelse. Manglende bevægelse øger risikoen for blodpropper.
Det er et lægeligt skøn, om du kan få individuel fysioterapi, men der er på nogle sygehuse et dagligt tilbud om fælles fysioterapi, som alle kan deltage i. Vær også opmærksom på, om du får nok væske.

12. Ret til second opinion

Hvis du lider af en livstruende sygdom, har du ret til at få din sag vurderet af Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedrørende dine muligheder for at modtage eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet.

13. Skriv din egen patientjournal

Skriv selv din egen journal, hvis du har kræfter til det. Du kan gøre nogle vigtige iagttagelser, som sundhedspersonalet overser. Du har ret til at få lagt dine notater ind i journalen. Desværre kan de i praksis ofte blive lagt ind bagest under ”bilag” uden at blive taget alvorligt nok. Men det er et forsøg værd: Der findes måske en læge, som kan se fordelen i, at du som patient tager aktivt del i behandlingsforløbet.

14. Undgå ferier, helligdage og weekender, hvis muligt

Hvis du på nogen måde kan undgå indlæggelse i ferier, på helligdage og op til weekender, så er du bedre hjulpet. I ferier og weekender er meget vigtig behandling og undersøgelse indstillet, og når det bliver mandag, er det måske for sent.

15. Tænk fremad, vær på forkant

Hvis du skal til en undersøgelse, scanning eller behandling, så pres på i god tid før weekenden, for fra fredag middag til mandag middag sker der meget lidt.

16. Manglende husorden

På de fleste sygehuse er der fri adgang fra gaden. Vær derfor opmærksom på eventuelle værdigenstande.

17. Tag ikke hjem uden en genoptrænings/efterbehandlingsplan

Behandlingen er som regel ikke slut, når du udskrives. Der er et vigtigt efterforløb, som du skal rustes bedst muligt til. Derfor skal du have svar på alle dine spørgsmål samt have en plan for efterbehandlingen.