Genoptræning

Retten til genoptræning

Hvis du bliver udskrevet fra et sygehus med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, har sygehuset pligt til at udarbejde en genoptræningsplan, før du udskrives fra sygehuset.

Planen skal indeholde en nøje beskrivelse af den anbefalede genoptræning og en tidsplan, herunder kontrol og opfølgning

Genoptræningen kan efter udskrivelse fra sygehuset enten foregå på sygehuset eller i kommunalt regi.

Genoptræningen er gratis.

Kommunerne har ligeledes ansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning med videre efter serviceloven samt ansvaret for den vederlagsfri fysioterapi.

Hvis du har behov for genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, eller vedligeholdelsestræning kan du henvende dig til visitationen i din egen kommune, som vil vurdere dit træningsbehov og iværksætte den nødvendige træning.

Knæleds-, hofteleds-, ryg- og skulderoperationer kræver typisk genoptræning.

Andre, der har hårdt brug for genoptræning, er f.eks. mennesker, der har været ude for en ulykke, samt blodprop-patienter.

Det er oftest fysio- og ergoterapeuter, der står for genoptræningen.

Stå fast på din ret til genoptræning

Alt for mange patienter bliver imidlertid snydt for genoptræning, og dermed får de ikke det fulde udbytte af den operation, de har været igennem, for de plages af smerter og nedsat bevægelsesevne.

I grelle tilfælde resulterer manglende genoptræning i decideret invaliditet.

Som patient gælder det om at være stædig og vedholdende op til udskrivningen og insistere på at få en genoptræningsplan, ellers risikerer du at blive ladt i stikken.