Frit sygehusvalg

Retten til frit sygehusvalg

Du kan frit vælge sygehus, når du skal undersøges eller behandles.

Ventetiden må max være en måned.

Hvis du lider af en livstruende sygdom er ventetiden endnu kortere.

Du kan i princippet frit vælge mellem alle offentlige sygehuse, når du skal undersøges eller behandles.

Det samme gælder en række private sygehuse, som regionerne samarbejder med.

Der findes således to former for frit sygehusvalg:

 1. Almindeligt frit sygehusvalg
  Det drejer sig om valg af behandling på en almindelig eller en højt specialiseret sygehusafdeling i det offentlige sundhedsvæsen
 2. Udvidet frit sygehusvalg
  Det drejer sig om behandling på private sygehuse og private klinikker eller sygehuse i udlandet

De valgte klinikker eller sygehuse skal have en samarbejdsaftale med det offentlige.

Tidsfrister, som sygehusene skal overholde

Hvis du er henvist til en undersøgelse eller behandling på et sygehus, må der højst være en måneds ventetid.

Otte dage efter at sygehuset har fået din henvisning, skal du have at vide, om de kan leve op til den maksimale ventetid på en måned.

Er ventetiden længere end en måned, bliver dine valgmuligheder udvidet, og du kan benytte dig af det udvidede frie sygehusvalg.

Sygehuset skal nu give dig tilbud om at blive henvist til et andet sygehus.

Dette kan principielt både være et offentligt og et privat sygehus, i Danmark eller i udlandet.

For hver forundersøgelse lægges der to uger til den samlede ventetid.

Hvis der f.eks. skal foretages en røntgenundersøgelse inden den egentlige behandling, må ventetiden være 1½ måned.

Spørgsmål fra patienter vedr. henvisning til privathospitaler under det udvidede frie valg kan rettes til et patientkontor i den region, man har bopæl i.

På patientkontorerne kan du få yderligere information om det udvidede frie sygehusvalg og retten til behandling i udlandet.

Du kan også få vejledning og hjælp til at benytte disse muligheder.

Begrænsninger på dine muligheder

Du kan ikke frit vælge sygehus, hvis sygehuset, du ønsker, har væsentlig længere ventetider end lignende afdelinger på andre sygehuse.

Dit valg er også begrænset, hvis du bliver indlagt akut. Her vil du blive bragt til det nærmeste sygehus.

Du har ikke frit valg, hvis nogle højt specialiserede afdelinger hævder, at du lider af en bestemt sygdom, f.eks. på Rigshospitalet.

Retten til at benytte frit sygehus, ved psykiatrisk behandling, kan begrænses af hensyn til dig selv.

Du kan ikke benytte det udvidede frie sygehusvalg ved:

 • Organtransplantation
 • Sterilisation
 • Fertilitetsbehandling
 • Refertilisations behandling
 • Høreapparatbehandling
 • Kosmetisk behandling
 • Kønsskifteoperation
 • Ophold på rekonvalescenthjem

Du skal som hovedreglen selv betale transporten, hvis du vælger sygehus uden for din egen region.

Kortere ventetid ved livstruende sygdom

Der er fastsat maksimale ventetider til behandling for visse kræft- og andre livstruende sygdomme.