Erstatningsrettigheder

Har du fået en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling i det danske sundhedsvæsen, har du mulighed for at få erstatning.

Du kan ikke få erstatning for den sygdom, du behandles for, eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask. Nedenfor kan du få et overblik over, hvad du kan søge om erstatning for:

Behandlingsskader

Hos Patienterstatningen kan du søge erstatning for skader, du har fået i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pleje. Du kan søge erstatning for fysiske og psykiske skader efter undersøgelser eller behandlinger på fx hospitaler, hos egen læge eller hos fysioterapeuten.

Læs Patienterstatningens vejledning vedr. dækningsområde for behandlingsskader her

Få vores hjælp til at søge erstatning her

Lægemiddelskader

Hos Patienterstatningen kan du også søge erstatning for skader, der skyldes et lægemiddel. Er lægemidlet udleveret gennem et apotek, sygehus, en læge eller tandlæge, kan du søge erstatning for fysiske skader.

Er skaden sket som donor eller deltager i et forsøg, kan du søge erstatning for både fysiske og psykiske skader.

Læs Patienterstatningens vejledning vedr. dækningsområde for lægemiddelskader her

Få vores hjælp til at søge erstatning her

Tandskader

Hos Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring kan du søge erstatning for fysiske tandskader, der er opstået hos privatpraktiserende tandlæger, de kommunale tandplejeordninger og universiteternes tandlægeskoler.

Læs om dækningsområde og regler her

Få vores hjælp til at søge erstatning her

Få hjælp

Du kan også få hjælp ved til at søge erstatning ved regionernes patientvejledere.

Læs mere