Erstatning for tandskader

Vil du søge erstatning for en tandskade, skal du sende en ansøgning til Tandlægeforeningens Patientforsikring

Du kan få hjælp og vejledning på www.tf-patientskade.dk

Forsikringen kan dække tandskader, der er sket hos privatpraktiserende tandlæger, regionstandplejen, de kommunale tandpleje ordninger og universiteternes tandlægeskoler.

Ønsker du at gøre en tandlæge ansvarlig for skaden, skal du klage til andre instanser. Læs vores side: Sådan klager du.

Læs mere om:

  1. Hvornår kan du søge erstatning
  2. Hvad kan du få erstattet
  3. Hvad kan du ikke søge erstatning for
  4. Hvem kan søge erstatning
  5. Kan du anke en afgørelse

1. Hvornår kan du søge erstatning

Har du fået en tandskade hos en privatpraktiserende tandlæge, inden for regionstandplejen, de kommunale tandpleje ordninger eller universiteternes tandlægeskoler, kan du søge erstatning hos Tandlægeforeningens Patientforsikring.

Du kan få erstatning for fysiske skader i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende.

Du kan kun få erstatning hos Tandlægeforeningens Patientforsikring, hvis du ikke rejser erstatningskrav ved domstolene. Det betyder, at du skal vælge mellem at få erstatning via forsikringen eller via retssystemet. Du kan ikke gøre begge dele.

2. Hvad kan du få erstattet

Tandlægeforeningens Patientforsikring kan erstatte eller godtgøre:

  • Helbredelsesudgifter og andet tab
  • Svie og smerte
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Tab af erhvervsevne
  • Varige mén

3. Hvad kan du ikke søge erstatning for

Du kan ikke søge erstatning ved Tandlægeforeningens Patientforsikring for tandskader, der er sket på et sygehus eller hos en tandtekniker. Her skal du henvende dig til Patient­erstatningen. Læs også vores side: Erstatning for behandlingsskader

Du kan heller ikke søge erstatning for udgiften til den behandling, du kom for at få lavet. Er tandlægen privatpraktiserende kan du dog klage gennem Tandklage.dk. Et resultat af klagen kan nemlig være, at tandlægen skal tilbagebetale hele eller dele af honoraret, eller at du skal have tilbud om genbehandling.

Patientskadeerstatningen og de øvrige klageinstanser arbejder uafhængigt af hinanden og ud fra forskellige regelsæt. Du kan derfor godt få medhold det ene sted, men afslag det andet.

4.Hvem kan søge erstatning

Har du fået en skade, kan du selv søge erstatning. Men ved fuldmagt kan du også lade f.eks. et familiemedlem, en forening eller en advokat søge erstatning på dine vegne.

Har en patient mistet livet – muligvis på grund af skaden – kan de nærmeste pårørende søge erstatning.

Du skal være opmærksom på, at du godt kan søge erstatning hos både Patientskadeerstatningen og en eventuel privat ulykkesforsikring.

5. Kan du anke en afgørelse

Ja, du kan inden for 3 måneder anke en afgørelse fra Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring til Tandskadeankenævnet . Enten fordi du har fået afslag, eller fordi du er utilfreds med erstatningens størrelse.
Få vejledning her