Dine værktøjer

I undermenuen Værktøjer kan du få vejledning i, hvordan du klager og søger erstatning.

Bemærk at klage og erstatning er ikke det samme.

Når du klager, får du vurderet, om der har været svigt i behandlingen, eller om dine rettigheder som patient ikke er blevet efterlevet.

Du får ikke automatisk en erstatning, hvis du får medhold i din klage, da du skal søge særskilt om erstatning.

Du kan søge erstatning, hvis du er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse eller på grund af skadelige bivirkninger ved et lægemiddel.

Nedenfor finder du gode råd om, hvordan du kommer videre med andre patientspørgsmål:

Patientvejledere

Der er patientvejledere i alle regioner, hvor de er ansat til at vejlede22 og hjælpe dig med en lang række patientspørgsmål.

Læs mere

Patienthåndbogen

Dette er et digitalt opslagsværk med mere end 3.000 artikler om symptomer og sygdomme.

Patienthåndbogen

Sundhed.dk

Sundhed.dk er dit væktøj til sundhedsvæsenet. Her kan du logge på og få adgang til dine seneste private sundhedsdata, såsom blodprøvesvar, journaloplysninger fra egen læge, sygehuse og speciallæger.

Sundhed.dk

Find behandler

Guiden oplyser om læger, tandlæger og sygehusafdelinger.

Find behandler

Din håndbog til sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udviklet den lille bog “Spørg løs!”, der hjælper dig, der er patient eller pårørende, med at håndtere de spørgsmål, der kan opstå under et behandlingsforløb.

“Spørg løs” er et værktøj, som du nemt kan have med rundt. Den indeholder forslag til hvilke spørgsmål, der er gode at stille sin læge, sygeplejerske eller fysioterapeut før, under og efter et behandlingsforløb.

Der er også plads til, at du kan skrive dine egne spørgsmål ned, så du ikke glemmer dem, når du sidder over for lægen. I bogen kan du også skrive forskellige noter ned i kapitlet ”Mine noter”.

Bogen ligger i en mappe, der er indrettet til, at du kan opbevare de papirer, som du samler ind i løbet af behandlingsforløbet.

“Spørg løs” skal på sigt erstatte “Patientens Bog”, som du stadig kan bestille, så længe Dansk Selskab for Patientsikkerhed har den på lager.

Bestil bogen  Elektroniske udgave

SR-bistand

Mange patienter står over for sociale og juridiske problemer og savner professionel rådgivning for at komme videre.

I Frivilligcenter SR-Bistand giver man gratis og anonym rådgivning til alle i hele landet efter princippet hjælp til selvhjælp.

Find dem her

DUKH

Denne uvildige konsulentordning på handikapområdet skal medvirke til at styrke restsikkerheden og sagsbehandlingen for mennesker med et handikap.

Gratis rådgivning