Dine rettigheder

Vil du undgå fejl og skuffelser i mødet med sundhedsvæsenet, er det en god idé, at du sætter dig ind i dine rettigheder på forhånd.

Omvendt kan du også få brug for at kende dine rettigheder, hvis du ér blevet udsat for f.eks. fejlinformation eller fejlbehandling.

Vi har derfor samlet en række gode råd om patientrettigheder og lignende væsentlige emner.

Kort forklaring af emnerne

I menu oversigten (Denne undermenu), finder du vej til en lang række oplysninger om dine rettigheder:

Aktindsigt

Ved du, at du har ret til at få udleveret en kopi af bl.a. din lægejournal, sygeplejekardex og laboratorieanalyser
Læs mere

Bisidder

Du har ret til at tage en bisidder med til f.eks. undersøgelser og samtaler på eksempelvis et sygehus.
Læs mere

Frit sygehusvalg

Du har principielt ret til selv at vælge, hvilket sygehus du vil behandles på. Og er der ventetid, har du ret til at søge et andet sygehus.
Læs mere

Fuldmagter

Ved at skrive en fuldmagt har du ret til at lade andre f.eks. klage eller søge erstatning på dine vegne.
Læs mere

Genoptræning

Har du efter et sygehusophold brug for genoptræning, har sygehusets pligt til at lave en genoptræningsplan.
Læs mere

Hospitalsindlæggelse

Hvis du forbereder dig på din indlæggelse, kender dine rettigheder og muligheder og følger gode retningslinjer, er der større sandsynlighed for, at din behandling forløber godt.
Læs mere

Lægekonsulentens rolle i sager om førtidspension

Ved du, hvad reglerne siger, kan du være med til undgå, at lægekonsulenten og kommunen bøjer dem til din ulempe.
Læs mere

Medicinering

Vær opmærksom, når du får udleveret medicin på recept. Du kan selv være med til at undgå fejlmedicinering.
Læs mere

Plastikkirurgi

Der er ingen specielle faglige krav til, hvilke kosmetiske operationer en læge må udføre. Vær derfor på vagt og spørg for dig.
Læs mere

Samtykke

En læge må ikke iværksætte en behandling uden samtykke fra dig, og du har krav på at få al relevant information, så du kan give et informeret samtykke.
Læs mere

Juridisk rådgivning

Kend din rettigheder til information og råd om klage- og erstatningsmuligheder m.m.
Læs mere