Danske borrelia-patienter lades i stikken

30. september 2016: Pressemeddelelse fra Patientforeningen Danmark.

TV2-journalister sparker til patienter, der i forvejen ligger ned på grund af et sygt dansk system, påpeger formand for Patientforeningen Danmark Anette Ulstrup efter TV-udsendelsen “Snyd eller borrelia”. Hun efterlyser handling fra det danske sundhedsvæsen.

TV2-dokumentaren “Snyd eller borrelia” blev sendt 29. september 2016 , og efter sidste års dokumentar, “Patienten, der fik nok”, forstår vi slet ikke, hvad der har fået TV2 journalist Michael Bech til at ignorere problemerne i det danske behandlingssystem ved alene at kritisere tyske klinikker. For de danske patienter søger jo behandling i udlandet, fordi de svigtes af det danske syge sundhedsvæsen.

Det påpeger formand for Patientforeningen Danmark Anette Ulstrup, efter foreningen det seneste halve døgn er blevet bestormet af ulykkelige patienter, der har set udsendelsen.

Dokumentaren “Snyd eller borrelia” er, efter vores mening, så dårlig journalistik, at vi overvejer at klage til Pressenævnet. Hvordan kunne man fx klandre tyske lægers diagnosticering, når de raske journalister løj om deres symptomer, spørger Anette Ulstrup.

Hun fortæller, at Patientforeningen Danmark får mange henvendelser fra patienter, der føler, at alt håb er ude, hvis ikke de kan få adgang til læger, der anerkender graden af deres lidelser.

Blandt dem, der henvender sig til os finder vi alt for ofte patienter, der undersøges for borrelia. De mister håbet, fordi de ikke bliver taget alvorligt i det etablerede danske sundhedsvæsen, idet de bliver testet med usikre tests, og de bliver udsat for så dårlig kvalitet i kliniske undersøgelser og i diagnosticering, at de havner udenfor sundhedsvæsenet uden eller med tvivlsom diagnose.

Og uden behandling, påpeger Anette Ulstrup og fortsætter:
Vi mener ikke, at det danske sundhedsvæsen varetager diagnosticeringen af visse typer medicinske patienter, herunder de patienter, som bliver undersøgt for borrelia – på en betryggende måde.

Umuligt at trænge igennem til TV2

Patientforeningen Danmark var torsdag d. 22. sept. til dialogmøde i Sundhedsstyrelsen om borrelia, herunder de uenigheder, der er på området. På mødet fremlagde repræsentanter for Sundhedsstyrelsen og repræsentanter for Patientforeningen Danmark problemer og forslag til ændringer på området.

TV2 har før og efter dette møde interviewet os i Patientforeningen Danmark omkring mødet og meget kort om vores forslag til ændringer på området.

Derudover har TV2 – både lige efter mødet – og dagene derefter rendt os på dørene for at få vore udtalelser i forbindelse med dokumentaren ” Snyd eller borrelia”, fortæller Anette Ulstrup og fortsætter:

Vi har i Patientforeningen Danmark holdt fast i, at vi meget gerne udtaler os om de kritiske forhold i Danmark. TV2’s svar har kun været en invitation til debat i relation til dokumentaren og de tyske læger. Igen og igen.

Hvordan skal vi tolke det som andet, end at TV2 enøjet har lagt sig fast på at søge efter evt. problemer på de tyske klinikker frem for at beskæftige sig med de store problemer i det danske sundhedsvæsen? Hvem står bag denne prioritering? Og hvor var Sundhedsstyrelsen henne i denne udsendelse, Spørger Anette Ulstrup?

Et citat fra dagens Information i artiklen “Udfordringen med borrelia” kan opsummere det væsentlige i problemstillingen. “Og hvis man kunne få en bedre dialog mellem patienterne og lægerne, så patienterne i højere grad følte sig som en del af det danske sundhedssystem, så ville hele problematikken omkring de tyske læger måske helt kunne undgås” påpeger Anette Ulstrup, der samtidig,- på foreningens og patienternes vegne, rækker hånden frem til medierne.

Vi vil meget gerne hjælpe med at kaste lys over, hvordan patienterne behandles i det danske system, så vi kan få det ændret, så det ikke er nødvendigt for meget syge mennesker at søge behandling i udlandet” slår hun fast.