Bisidder

Retten til at have en Bisidder

Det kan være en god idé at tage en bisidder med til f.eks. undersøgelser og samtaler på sygehuset, eller på jobcenteret i forbindelse med sygedagpengesager.

Det kan give mere selvtillid, og bagefter er der to til at huske, hvad der blev informeret om.

Du kan f.eks. møde op sammen med et familiemedlem, en ven, en kollega, en repræsentant for en patientforening etc.

Hvad siger loven

Sygehusene hører under forvaltningsloven, og ifølge denne lov har en part i en sag ret til en bisidder efter eget valg.

Ombudsmanden har i en afgørelse fastslået, at ”en patient i almindelighed har ret til at lade en anden person ledsage sig ved f.eks. kliniske undersøgelser, og at patienten kan vælge hvem som helst til at ledsage sig”.