Aktuelt lige nu

Aktuelt lige nu

Juni 2018: Sundhedsstyrelsen svigter patienterne med pseudobehandling

Med usympatisk retorik slører Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen sin skjulte dagsorden med planerne om udbredelsen af pseudobehandling til fysisk syge mennesker, der i fremtiden får den yderst kreative betegnelse – funktionelle lidelser. Alvorligt fysisk syge patienter vil med dette tiltag blive spist af med virkningsløs behandling i form af samtaleterapi. Det er konsekvenserne af det tiltag, som Søren Brostrøm omtaler i sin kronik i Politiken, 18. juni 2018. I Politikens papirudgave:

Funktionelle lidelser er ikke indbildt syge. På Politiken.dk har kronikken overskriften: Når kroppen larmer for meget er det ikke bare brok men reel sygdom.

Overskrifterne er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Søren Brostrøm ønsker at føre patienter, der er i knibe – bag lyset.

Sundhedsstyrelsen burde tage kraftigt afstand til brugen af funktionelle lidelser. Sundhedsstyrelsen burde frasige sig økonomisk støtte fra industrien og undersøge, hvad danskerne er syge af, bl.a. i hvilken grad danskernes tiltagende helbredsproblemer er forårsaget af industriens produkter. Danskernes stigende helbredsproblemer involverer ud over barnløshed og kræft mange af de helbredsproblemer, som Sundhedsstyrelsen prøver at feje ind under gulvtæppet med betegnelsen funktionelle lidelser, dette drejer sig især om symptomer, der dækker over neurologiske, endokrinologiske, immunologiske aspekter. Det drejer sig endvidere om piskesmæld og længerevarende gener af hjernerystelse.

Der mangler i den grad viden om danskernes helbredsproblemer i en moderne tid.

Alle diagnoser er sociale konstruktioner, og der er ingen diagnoser, der ikke mangler viden om. Per Fink og hans stab på Klinik for Funktionelle lidelser har kreativt ”valgt” de diagnoser, som de mener bør køres ud på et sidespor. Patienter vil blive svigtet. Manipulering og misbrug af diagnoser er idioti, idet patienterne bliver spist af med pseudo-behandling. At Sundhedsstyrelsen bakker Klinik for Funktionelle lidelser op, er fatalt.    Skriv under her


12 patientforeninger:

»Opbevaring af fremsøgbare genoplysninger i en national fælles database bør aldrig være en forudsætning for behandling!«

Vi er bekymrede over planerne om en national gendatabase, som ikke sikrer patienter ret til selv at træffe den beslutning, de anser for etisk ansvarlig. Vi er samtidig bekymrede over, at man opbevarer genoplysningerne i en fælles database, også selv om der ikke er en grund til det, når patienter har valgt, at oplysningerne netop kun kan bruges til behandling af dem selv.

Opbevaring af fremsøgbare genoplysninger i en national fælles database bør aldrig være en forudsætning for behandling. Vi mener, patienter trygt skal kunne gå til deres egen læge på sygehus eller i hjemmesygeplejen, uden tanke på at oplysninger på et tidspunkt kan dukke op i en anden sammenhæng.

Læs artiklen her


13 organisationer slår alarm i åbent brev:

»Lov om dna-register bør trækkes tilbage«

Nationalt Genom Center er del af en ambitiøs dansk strategi omkring personlig medicin og vækst. Patientforeningen Danmark har efterfølgende sendt mail til Sundheds- og Ældreministeriet, dette kan du læse ved at trykke på nedenstående link.

Den 9. februar 2018 blev den lov, der skal regulere Nationalt Genom Center, præsenteretiv.
Nationalt Genom Center har mange formål, herunder forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk
diagnose, sygepleje, patientbehandling og forvaltning af læge- og sundhedstjenester.

Læs det åbne brev her        Læs artikel i Politiken      Mail til Sundheds- og Ældreministeriet fra PD


Støt Patientforeningen Danmarks arbejde – og bliv medlem
Vi modtager ikke offentligt tilskud og er derfor taknemmelige for støtte, bl.a. fra vores medlemmer og sponsorer. For selvom foreningen er baseret på frivilligt arbejde, har vi udgifter – samt ambitioner om nye tiltag som koster. Patientforeningen Danmark er ikke støttet med offentlige midler, eller af lægemiddel industrien. vi er afhænge af din støtte.

Som medlem modtager du vores digitale medlemsblad 3 – 4 gange årligt. Du er desuden med til at støtte vores arbejde for alle patienters interesser.

Meld dig ind her OBS: Det er ikke en indmeldelse i Sygeforsikring Danmark