Afstand fra Funktionelle lidelser og BDS

10. april 2004: Pressemeddelelse fra Patientforeningen Danmark

Patientforeningen Danmark tager afstand fra brugen af fællesdiagnoserne “Funktionelle lidelser” og “BDS”

Lægeforeningen og LVS (De Lægevidenskabelige Selskaber) har d. 20. juni 2014 har opfordret Folketingets Sundhedsudvalg til at respektere Sundhedsstyrelsens og Retslægerådets faglighed vedrørende funktionelle lidelser. Patientforeningen Danmark vil i den anledning understrege, at den på ingen måde anerkender, at en række diagnoser kan reduceres til en psykiatrisk diagnose under fællesbetegnelsen Funktionelle Lidelser.

Efter høringen om “Funktionelle lidelser” i Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg den 19. marts 2014 og det åbne samråd med sundhedsminister Nick Hækkerup i samme udvalg den 20. maj 2014, bør det stå klart, at funktionelle lidelser og “Bodily Distress Syndrom” (BDS) ikke er internationalt anerkendte diagnoser, og at diagnoserne udgør en trussel mod patienternes retssikkerhed og mod deres helbred. Patientforeningen Danmark anerkender således ikke, at en lang række WHO-godkendte diagnoser kan omstødes til en psykiatrisk diagnose som “BDS” under fællesbetegnelsen “Funktionelle Lidelser”.

Kort fortalt er samlebetegnelsen “Funktionelle Lidelser” og diagnosen “BDS”, som det også kaldes, en diagnose, der er lanceret af Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital under ledelse af Professor Per Fink. Diagnosen er således et forsøg på at kategorisere en række fysiske lidelser fra Kronisk trætheds-syndrom og Fibromyalgi til Irritabel tyktarm og Whiplash under én og samme psykiatriske diagnose.

”Den ensidige fokusering på psykiske problematikker, som diagnosen “Funktionelle Lidelser” repræsenterer, giver alvorlig risiko for, at de reelle fysiske årsager til sygdom negligeres eller ligefrem overses med utroligt skræmmende konsekvenser”, siger formand for Patientforeningen Danmark Anette Ulstrup.

Det var også den klare opfattelse, som både politikere og tilhørere stod tilbage med efter høringen i Folketingets Sundhedsudvalg den 14. marts 2014 om “Funktionelle Lidelser.”

”Det er mig en gåde, hvordan man i Danmark, som medlem af WHO, kan vælge at afvige fra diagnoseregistret (WHOs) og gruppere en række selvstændige diagnoser i en stor skraldespand”, siger Anne Bendixen, som er formand for Fibromyalgiforeningen. Det samme spørgsmål forsøgte Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde, forgæves at få svar fra Sundhedsminister Nick Hækkerup under samrådet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med ministeren den 20. maj 2014.

Hensigten med WHOs diagnoseregister er, at sikre patienternes patient- og retssikkerhed i de tilsluttede lande, men når sundhedsvæsenet under Sundhedsministeriets ledelse i vid udstrækning ser bort fra disse aftaler, så bortfalder denne beskyttelse reelt for alle de berørte patienter. Fællesbetegnelsen “Funktionelle Lidelser” forårsager således en krænkelse af sygdomsramte menneskers retssikkerhed.

Patientforeningen Danmark arbejder for alle patientgruppers rettigheder, men der er flere patientforeninger, der ligeledes tager afstand fra fællesbetegnelsen “Funktionelle lidelser” og diagnosen BDS. I artiklen “Ti patientforeninger: Vi vil ikke stemples som psykisk syge”, i Information (d. 22. marts 2014) fremgår det, at Foreningen for Piskesmæld, Foreningen for Fibromyalgi og 8 andre patientforeninger ikke anerkender at blive placeret i kategorien “Funktionelle lidelser”.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Formand for Patientforeningen Danmark, Anette Ulstrup
info@patientforeningen-danmark.dk